Saytning yangi varianti

Sohaning rivojlanish ko’rsatkichlari

O'zbekiston Respublikasida AKTni joriy etilishi va rivojlanishi bo'icha statistik ko'rsatkichlar

Ko'rsatkichlarO'lchov birligi  2014 yil    yanvar 
Raqamlashtirilgan ATS% 100
Operator va provayderlar sonidona924
Xalqaro internet tarmog'iga ulanish tezligi Gbit/s 10,3
"U.Z" domenidagi domenlar soniming17,4
Dasturiy ta'minot ishlab chiqarish bilan shu'ullanuvchi xo'jalik sub'ektlari sonidona274
Yillik ro'yxatga olinadigan dasturiy ta'minotlardona208
Elektron raqamli imzo kalitlari va sertifikatlari miqdoriming376
Davlat axborot resurslari sonidona195
Davlat axborot tizimlari soni         
dona
110 
Davlat interaktiv xizmatlari soni         
dona
194
www.uzda ro'yhatga olingan veb-saytlar soni          
ming
8,7 
Axborot-kutubxona markazlarining kitob fondi         
mln.
4,8
ZiyoNet axborot ta'lim tarmog'i kutubxonasining fondi ming
51,5
software.uz Milliy katalogida ro'yxatga olingan dasturiy mahsulotlar soni 
ming
1,5