Saytning yangi varianti

OAV AKT haqiga

14
Dasturiy mahsulotlar bozori kengaymoqda

Bugungi iqtisodiyotni rivojlantirish sur’atlari ishlab chiqarilayotgan har qanday mahsulotning sifati va samaradorligiga erishish borasida o‘z talablarini qo‘ymoqda. Ishlab chiqarish jarayonlari va tashkilotlarda hujjat aylanishini avtomatlashtirish hamda tizimlashtirish, sarf-xarajatlarni kamaytirish, belgilangan vazifalarni bajarishni tezlashtirish imkonini beradigan IT-texnologiyalar ushbu jarayonda muhim ahamiyat kasb etadi.