Saytning yangi varianti

OAV AKT haqiga

28
Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari jamiyatni modernizatsiya qilishning muhim omiliga aylanmoqda

Ma’lumki, Prezidentimiz tomonidan iqtisodiyotning barcha sohalariga, kundalik hayotimizga zamonaviy axborot-kommunikatsiya tizimlarini keng joriy etish borasida yuksak darajaga erishgan ilg‘or mamlakatlar safiga qo‘shilish, “Elektron hukumat” tizimini, shu jumladan, boshqaruv jarayonlari, shuningdek, biznes sohasiga va fuqarolarga davlat interaktiv xizmatlari ko‘rsatish tizimini rivojlantirish borasida ustuvor vazifalar belgilab berilgan.